Herroepingsrecht

 • Bij aankoop van een product van Bastu sauna’s geldt een bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf de datum dat de koop is gesloten.
 • Bij aankoop van een product via de website geldt eveneens een bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst/aflevering van het product.
 • Na de periode van 14 dagen is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met Bastu sauna’s.
 • Wanneer de aankoop na een periode van 14 dagen wordt geretourneerd, zonder instemming van Bastu sauna’s, zal de retournering niet worden geaccepteerd.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 • De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan Bastu sauna’s retourneert. Hierbij dient de consument de door Bastu sauna’s verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.

Kosten herroepingsrecht

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien er kosten zijn gemaakt voor de betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan Bastu sauna’s te vergoeden. Dat geld ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bastu sauna’s dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in het voorgaande artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Klant kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:
  a) volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);
  b) speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
  c) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
  e) worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
  f) niet meer compleet zijn;
  g) tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
  h) (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.

Voor vragen over onze Ruilen & Retourneren procedure kunt contact met ons opnemen.